Odložišče

Navajanja afiliacije in omemba ARRS pri (so)financiranih projektih:

  • v slovenskem jeziku: »Projekt (naslov projekta, št. …) je sofinancirala Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije iz državnega proračuna.«;,
  • v angleškem jeziku: »The authors acknowledge the project (naslov, ID …) was finacially supported by the Slovenian Research Agency.«”

Logotipi ARRS dostopni na:

dokumentno središče