Projektna skupina

št. Šifra Naziv Priimek in ime Institucija Šifra raziskovalca Vloga
1 FNM, UM Dr. Andrej Šorgo FNM, UM 13962 Vodja
2 FNM, UM Dr. Kosta Dolenc FNM, UM 34483 Raziskovalec
3 FNM, UM Dr. Andreja Špernjak FNM, UM 31097 Raziskovalec
4 FNM, UM Natalija Špur do 31.12.2017 FNM, UM 38291 Raziskovalec
5 FERI, UM Dr. Marjan Heričko FERI, UM 11064 Raziskovalec
6 FERI, UM Dr. Boštjan Šumak FERI, UM 23392 Raziskovalec
7 FERI, UM Dr. Vili Podgorelec FERI, UM 16304 Raziskovalec
8 FERI, UM Sašo Karakatič FERI, UM 36086 Raziskovalec
9 NTF, UL Dr. Bojana Boh Podgornik NTF, UL 04566 Raziskovalec
10 NTF, UL Mag. Danica Dolničar NTF, UL 12090 Raziskovalec
11 BF, UL Dr. Tomaž Bartol BF, UL 08784 Raziskovalec
12 DOBA Dr. Miro Puhek do 31.12.2017 DOBA 32733 Raziskovalec
12 DOBA Dr. Marko Divjak DOBA 30389 Raziskovalec