Inteligentni sistem

Spoštovani dijak/ dijakinja, k reševanju pa ste vabljeni tudi drugi!

Informacijska pismenost je prepoznana za eno od ključnih kompetenc v digitalno bogatem svetu in jo lahko opredelimo kot sposobnost iskanja, izbire, vrednotenja in uporabe informacij (podatkov) na varen in etičen način. Smo raziskovalci Univerz v Mariboru in Ljubljani, združeni v projektu* (Razvoj, testiranje in ovrednotenje avtonomnega inteligentnega ter prilagodljivega e-učnega okolja za dvig informacijske pismenosti mladostnikov ), s katerim želimo razviti inteligentni sistem, s katerim bi omogočili samostojno razvijanje informacijske pismenosti.

Za razvoj inteligentnega sistema moramo pridobiti informacije o obstoječem znanju s tega področja, kar brez tvojega sodelovanja ni mogoče. Zato te vabimo, da se nam pridružiš

Pripravljene imamo naslednje teste/vprašalnike:

Hitri test (14 vprašanj). Ocenjujemo, da bi lahko za reševanje testa porabil največ 15 – 20 minut.

Srednji test (21 vprašanj). Ocenjujemo, da bi lahko za reševanje testa porabil največ 20 – 25 minut.

Podroben test (48 vprašanj). Ocenjujemo, da bi lahko za reševanje testa porabil največ 40 – 45 minut

Testi / Vprašalniki so anonimni in vsi odgovori bodo skrbno varovani, rezultati pa bodo prikazani na način, da iz njih ne bo mogoče razbrati identitete posameznika.

Razvoj, testiranje in ovrednotenje avtonomnega inteligentnega ter prilagodljivega e-učnega okolja za dvig informacijske pismenosti mladostnikov Financer: ARRS, številka projekta J5-8230